Menu Sluiten

Zet hier de slogan van je onderneming!

Het was in het voorjaar 1345, dat een talrijk aantal van naburen en vreemdelingen naar Haarlem was toegestroomd.

Wij verhelpen je zorgen.

Het was in het voorjaar 1345, dat een talrijk aantal van naburen en vreemdelingen naar Haarlem was toegestroomd, ter bijwoning van een plechtig feest, hetwelk binnen zijn muren door Graaf Willem den Vierden stond gegeven te worden. Deze Vorst, sedert kort teruggekeerd van een buitenlandschen tocht, waarop hij niet allen het Heilige Land bezocht

Marketing analyse

Een aanzienlijk getal dier Edelen had aan deze oproeping voldaan, met dezelfde graagte, waarmede zich thans nieuwsgierigen en lediggangers naar deze of gene stad begeven, waar het een of ander eeuw- of jubelfeest gevierd wordt: ja zelfs zoude ik durven verzekeren, dat de prikkel, die den ader van vroegere tijden naar hunne feestvermaken dreef, nog meerdere kracht bezat. Eensdeels toch was deze soort van spelen de eenige, in dien tijd bekend of in aanzien.

Branding
%
Marketing
%

De beste plek om te werken.

Het was vooral aan twee der Graven, die den naam van Willem droegen, dat de Sparenstad groot verplichting had. De eerste van die twee, Koning Willem, was binnen haar wal geboren, en beschonk zijn moederstad met ruime voorrechten, terwijl de andere, Willem van Henegouwen, schoon een uitlander, die stad boven andere tot zijn verblijfplaats koos.

UREN PER WEEK
LIJNEN CODE
GIT COMMITS
WORDPRESS DOWNLOADS

We horen graag van je.

+32 474 17 36 35 • [email protected]

Please enter your name.
Please enter a message.